ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان همایش بین‌المللی دانشگاه سبز

همایش بین‌المللی دانشگاه سبز

نخستین همایش بین‌المللی دانشگاه سبز، در روزهای 17 و 18 بهمن ماه، در دانشگاه فردوسی مشهد، در حال برگزاری است. هدف از این همایش، که با حضور مسئولین دانشگاه های کشور برگزار می‌شود، فراهم ساختن امکان تبادل نظر در راستای ایجاد و پیاده سازی دانشگاه های سبز و پردیس های کم نهاده در سراسر کشور بوده است.

//isti.ir/Xv48